REGULAMIN DLA PACJENTA

Home / REGULAMIN DLA PACJENTA

REGULAMIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W CENTRUM 

ORTODONTYCZNYM I MEDYCZNYM BLUEMED

Centrum Ortodontyczne i Medyczne Bluemed jest Przedsiębiorstwem Podmiotu Leczniczego. Specjalizujemy się w ortodoncji, stomatologii estetycznej, protetyce, leczeniu kanałowym (endodoncji), chirurgii stomatologicznej, leczeniu dzieci, implantologii oraz usługach medycznych. Zasady przyjmowania pacjentów ujęte zostały w poniższym Regulaminie aby świadczenia zdrowotne mogły przebiegać w przyjemnej atmosferze zarówno dla pacjenta jak i całego personelu gabinetu. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń zdrowotnych na satysfakcjonującym poziomie.

Umawianie pacjentów na wizytę

Na każdą wizytę pacjent powinien się zapisać z wyprzedzeniem kontaktując się z rejestracją gabinetu przez telefon pod numerem: 515 510 111 / 515 510 222 lub osobiście

Pacjenci zapisywani są przez wykwalifikowaną i doświadczoną rejestratorkę medyczną w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Rejestratorka po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje ile czasu zarezerwować na wizytę. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie. Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane są 5 minutowe przerwy potrzebne do zdezynfekowania stanowiska pracy.

Na dzień przed umówionym terminem wizyty rejestratorka wysyła SMS do pacjenta w celu przypomnienia o wizycie oraz uzyskania potwierdzenia, że pacjent zgłosi się na leczenie. Pacjent zobowiązany jest do potwierdzenia wizyty SMS em „TAK” Jeżeli pacjent chce odwołać lub przełożyć termin wizyty zobowiązany jest do odesłania wiadomości SMS o treści „NIE potwierdzam” lub prośbę o zmianie terminu. 

Pierwsza wizyta

Przed odbyciem pierwszej wizyty pacjent wypełnia ankietę dotyczącą ogólnego stanu zdrowia oraz zapoznaje się z niniejszym regulaminem, który  jest na stronie i zobowiązuje się go przestrzegać. Po konsultacji lekarz przedstawi pacjentowi w ustalonym terminie plan leczenia oraz wstępny kosztorys. Każdorazowo przed rozpoczęciem konkretnego typu leczenia pacjent poproszony zostanie o podpisanie stosownej zgody.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć ani wpłynąć na sytuacje nieprzewidziane i niezależne od kliniki dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego leczenia po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową. 

Lista pacjentów oczekujących

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę pacjentów oczekujących. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt

Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem a pacjentem. W interesie pacjenta jest powiadomić Centrum Medyczne o rezygnacji z umówionej wizyty, albowiem trzykrotne niepojawienie się na wizycie bez uprzedniego powiadomienia skutkuje skreśleniem z listy pacjentów. Aby uniknąć nieporozumień wizyty standardowe oraz dłuższe niż 30 minut należy odwołać nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym spotkaniem.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Lekarz może przyjąć spóźnionego pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

Dokumentacja RTG i fotograficzna

Podczas leczenia tworzymy  dokumentację medyczną. Pacjent wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i RTG ustalonych etapów leczenia, a także na wykorzystanie wykonanych w trakcie leczenia zdjęć do celów dydaktycznych, w publikacjach naukowych oraz na stronie internetowej z zachowaniem tajemnicy nazwiska i imienia pacjenta. Klinika może także wykonać zdjęcia obejmujące twarz pacjenta, ale ich wykorzystanie do ww. celów wymaga odrębnej, pisemnej zgody pacjenta, którą pacjent podpisuje dobrowolnie.

Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Treść rękojmi zawarta na stronie. Prosimy o zapoznanie się.

Zalecenia podczas pobytu w Klinice

Drogi pacjencie pozostań cały czas w masce ochronnej, aż do czasu kiedy lekarz poprosi Cię o jej zdjęcie.

Po wejściu do Kliniki należy zdezynfekować ręce.

Zasady przyjmowania pacjentów ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w naszym gabinecie od początku istnienia Kliniki. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno Pacjenta jak i cały personel gabinetu. 

Zapraszamy serdecznie i dziękujemy za wybranie naszej Kliniki.