dr hab. n. med. prof. UMK Piotr Adamski

Kardiologia

– absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
– szkolenie specjalizacyjne z kardiologii odbyte w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy
obszar zainteresowań w codziennej praktyce: diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń, zaburzeń lipidowych oraz profilaktyka chorób serocowo-naczyniowych
w praktyce szpitalnej wszczepianie i kontrola rozruszników serca i kardiowerterów-defibrylatorów oraz kwalifikacja do i wykonywanie zabiegów ablacji zaburzeń rytmu serca
– regularne uczestniczenie w szkoleniach oraz kursach z zakresu w/w dziedzin
– aystent w Katedrze Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK
– tytuł dr n. med. uzyskany na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (wyróżnienie Rektora CM UMK za rozprawę doktorską)
– Nagroda Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2016 roku w kategorii nauk medycznych
– publikacja powstała na podstawie rozprawy doktorskiej została opublikowana w European Heart Jornal, które jest jednym z najbardziej prestiżowych czasopism kardiologicznych na świecie, a także została uwzględniona w najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w zakresie leczenia ostrego zawału serca
– członkostwo w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym, Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym oraz Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.