dr n. med. Wioleta Stolarek SARS-CoV-2 USZKADZA SERCE CZYLI POWIKŁANIA KARDIOLOGICZNE PO COVID-19

dr n. med. Wioleta Stolarek SARS-CoV-2 USZKADZA SERCE CZYLI POWIKŁANIA KARDIOLOGICZNE PO COVID-19

SARS-CoV-2 USZKADZA SERCE CZYLI POWIKŁANIA 

KARDIOLOGICZNE PO COVID-19

COVID-19 atakuje głównie płuca, ale wpływa też na inne narządy, w tym serce. SARS-CoV-2  ma powinowactwo do komórek mięśnia sercowego i może działać na nieuszkadzająco. Każda choroba kardiologiczna, szczególnie ciężka niewydolność serca, zaawansowana choroba wieńcowa, źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze, wcześniejsze powikłania zakrzepowo-zatorowe, arytmia: przedsionkowa, jak i komorowa, zwiększają ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV- 2. Również u młodych, zdrowych ludzi, którzy mają bardzo łagodne objawy infekcji, w późniejszym czasie mogą powstać powikłania kardiologiczne. 

Objawy niewydolności serca mogą pojawić się po tygodniach, a nawet po kilkunastu miesiącach od przejścia COVID-19. W przebiegu infekcji ogólnoustrojowej przy gorączce, ogólnym procesie zapalnym, może dochodzić do nasilenia zaburzeń rytmu, nasilenia arytmii, przyspieszenia rytmu serca.

Objawy, które mogą świadczyć o problemach kardiologicznych po przejściu zakażenia koronawirusem: 

 • duży spadek wydolności
 • podwyższone ciśnienie tętnicze
 • podwyższone tętno
 • wrażenie duszności
 • zaburzenia rytmu serca
 • ból w klatce piersiowej
 • obrzęki obwodowe kończyn
 • powiększenie wątroby

Po przebyciu infekcji może dojść do trwałego uszkodzenia mięśnia sercowego, nawet u osób, które doświadczyły jedynie łagodnych objawów COVID-19. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia niewydolności serca lub innych powikłań sercowych; m.in. zapalenie mięśnia sercowego (nawet do 60% pacjentów po przebyciu COVID-19). Wiele objawów zgłaszanych przez chorych, którzy chorowali na COVID-19, takich jak uczucie zmęczenia, uczucie duszności, bóle w klatce piersiowej, szybkie bicie serca sugeruje wysokie prawdopodobieństwo powikłań kardiologicznych. Szczególnie niepokojące jest to, że chorzy, którzy mieli łagodne objawy lub przeszli COVID-19 bezobjawowo również mogą być narażone na ryzyko wystąpienia problemów z sercem.

Najczęstsze powikłania kardiologiczne COVID-19 to:

 • objawy niewydolności serca np. ograniczenie tolerancji wysiłku, duszność spoczynkowa lub wysiłkowa, obrzęki
 • zapalenie mięśnia sercowego, które  może przebiegać objawowo lub bezobjawowo  
 • zaburzenia rytmu serca
 • ostry zawał mięśnia sercowego
 • powikłania zakrzepowo-zatorowe
 • zaburzenia automatyzmu i przewodzenia
 • zmiany zapalne w naczyniach
 • zmienność w ciśnieniu tętniczym krwi

Pacjenci, którzy przebyli infekcję COVID-19 wymagają stałej obserwacji, aby wcześnie diagnozować i leczyć powikłania, które mogą powstać w dalszym czasie. 

dr n. med. Wioleta Stolarek

Leave a Reply

Your email address will not be published.