Czy wybity ząb można wstawić ?

Zdecydowanie tak.
Odpowiedź na to pytanie jest jedna, lecz forma uzupełnienia zależy od rodzaju urazu. Rozważania na ten temat można by podzielić na dwie kategorie:1. odbudowa zęba z zachowaniem własnego korzenia2. odbudowa zęba kiedy nie ma możliwości zachowania własnego korzenia
ad 1. Do utraty zębów często prowadzą urazy.
Klasyfikacja urazów bierze pod uwagę ilość utraconych tkanek twardych zęba (szkliwa i zębiny)Jeżeli doszło do utraty jedynie niewielkiej ilości szkliwa i zębiny odbudowa zęba polega na założeniu wypełnienia. Materiał światłoutwardzalne niemalże doskonale imitują naturalne szkliwo, zachowując jego odcień i przezierność, a odpowiednia technika założenia wypełnienia sprawia, że odbudowa jest nie do odróżnienia od reszty własnego zęba.
W sytuacji w której odłamanie sięga nerwu zęba (więcej niż polowa korony ulega uszkodzeniu) najczęściej jest konieczność leczenia kanałowego przed odbudową zęba. Leczenia kanałowego uda się uniknąć jeżeli pacjent po urazie trafi na fotel dentystyczny tego samego dnia. Wówczas można podjąć próbę wyleczenia miazgi zęba. Po takim zaopatrzeniu ząb należy odbudować materiałem światłoutwardzalnym lub koroną protetyczną, uzależnione jest to od indywidualnej oceny przypadku.
Idąc dalej, zwiększając zakres urazu, może dojść do odłamania całej korony zęba do poziomu dziąsła. Rozwiązaniem jest leczenie kanałowe oraz wzmocnienie struktury zęba wkładem z włókna szklanego. Tak zaopatrzony ząb można odbudować już tylko koroną protetyczną.
Często także istnieje konieczność „wydłużenia zęba” przed odbudową protetyczna obu pozyskać tzw. efekt obręczy który w znacznym stopniu zwiększa pomyyślne rokowanie dla zęba. Efekt obręczy mówi o konieczność uzyskania 2 mm własnych tkanek zęba powyżej poziomu dziąsła. Zamierzony efekt można osiągnąć przez wycięcie dziąsła lub ortodontyczne wysuniecie zęba.
Powyższe sytuacje nie muszą być następstwem urazu, ale także zniszczenia próchnicowego zęba. Postępowanie w takiej sytuacji nie odbiega znacząco od opisanego wyżej dla urazów
Sytuacją bez wyjścia dla uratowania zęba jest złamanie korzenia głęboko pod dziąsłem, pęknięcie korzenia lub zniszczenie korzenia uniemożliwiające jego odbudowe i przeleczenie kanałowe. W takiej sytuacje pozostaje usuniecie korzenia i rozważenie jego uzupełnienia o czym w ad 2. O czym w drugiej części artykułu.
lek. dent. Mateusz Gizler
BlueMed – Centrum Ortodontyczne i Medyczne

Leave a Reply

Your email address will not be published.